תגיש לי Things To Know Before You Buy

Could you support me in striving to know where this confusion about "utilized" or "helpful" comes from? I signify why would the "inaccurate" translation through the Israeli authorities use "applied artwork". Could it be perhaps the circumstance the words are identical in Hebrew and it is a snap to produce a error?

הנמען החוץ-טקסטואלי, המצליב בין המתחולל בתודעת הסבתא, לבין ה"אגדה" שמגוללת את סיפורה, כשיר להרכיב את סיפור העדות המקוטע המגולל את פרשת הינצלותה של הילדה - מן הצורר הנאצי כמו מבן האיכרים המתעלל.

cc-by-sa-all to release it underneath the multilicense GFDL additionally Creative Commons Attribution-ShareAlike All-Model license or PD-self to release it into the general public domain. See Commons:Copyright tags for the entire listing of copyright tags that you could use.

"אולי כדי שלא תספרי לי." אמר ג'יימס לפתע. "הוא יודע מתי אני מסתירה סודות ואיך הוא יכול להוציא אותם ממני." הוא הוסיף, נחוש שלילי לא תספר לו משהו שהוא לא אמור לדעת.

Thanks for uploading Picture:Weizman_KD.JPG. I observe the impression website page at the moment will not specify who designed the articles, Hence the copyright position is unclear. When you have not designed this media you then you should argue that We have now the right to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging down below).

File:Israeli_Air_Force_P5080104.JPG has actually been listed at Commons:Deletion requests so that the Local community can discuss regardless of whether it should be stored or not. We'd take pleasure in it if you could head to voice your belief relating to this at its entry.

נראה לכם הגיוני שמורה הוציא אותי מהשיעור לרכזת וצרח עלי כי אמרתי

two) It's also possible to decide on the file from a list of uploads, edit the file description web page, and manually include the class code at the end of the website page.

Please don't forget to reply to and – if proper – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on more info the nominator is not going to have an impact on the result of the nomination. Thank you!

Be sure to try to remember to respond to and – if appropriate – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator won't have an effect on the results of the nomination. Thanks!

This scholar enumerates the various ways in which women poets "steal" male language. A person technique is by taking the mythical language produced by men to explain predominantly male heroes and minimal goddesses, and feminizing it into feminine language. A wהיוצרת אשר חפצה בהגדרת זהותה באמצעות השפה, מבקשת לעצמה גישה אל המרחב השפתי המיתולוגי, ששרת עד כה את הפטריארכיה והגדיר את הקטגוריות "גבר" ו"אשה" לראשונה ( Ostriker, 1986: 211 ) eight oman writer who wants to declare her identity via language seeks access to the sphere from the mythical language that right until a short while ago served the patriarchy and outlined the classes "gentleman" and "girl" for the first time.

Should the file is up for deletion since it has been superseded by a superior by-product of your operate, consider the notion that although the file can be deleted, your labor (which every one of us drastically appreciate) life on in The brand new file.

"טוב. הלאה!" חייכה קים. "אף פעם לא קפצתי בנג'י!" היא קראה. שוב פעם, רק ונסה הורידה את היד.

In case you created this file, you should note that The reality that it has been proposed for deletion will not essentially imply that we don't benefit your sort contribution. It simply just implies that a person particular person thinks that there is some unique issue with it, for instance a copyright concern.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *